logo
Společnost, která vynalezla ventilační turbínu
since 1934
  • Větráme podle normy ČSN EN 15665 !
    Větrání obytných a panelových domů, sportovních a výrobních hal, skladů,...
    Nebojte se nás kontaktovat !
> Atesty

Všechny výrobky výrobce CSR EDMONDS uváděné na trh dovozcem Mobiland Trade s.r.o. splňují nařízení vlády č.163/2002 o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky. Na všechny dovážené výrobky je vydán autorizovaným evropským zkušebním ústavem – Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, se sídlem v Brně Certifikát B-30-01091-14, Stavebně-technické osvědčení STO-30-01096-14 a dovozcem prohlášení o shodě (viz. Sekce Ke stažení ).