[
Všechny výrobky výrobce CSR EDMONDS uváděné na trh dovozcem Mobiland Trade s.r.o. splňují nařízení vlády č.163/2002 o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky. Na všechny dovážené výrobky je vydán autorizovaným evropským zkušebním ústavem – Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, se sídlem v Brně Certifikát B-30-01091-14, Stavebně-technické osvědčení STO-30-01096-14 a dovozcem prohlášení o shodě (viz. Sekce Ke stažení ).