Po čtyřiceti letech Neville Edmonds svoji společnost v roce 1976 odprodal australské investiční společnosti McDonald.